Menu

Przedszkole Nr 25
w Bielsku-Białej
ul. Widok 28
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 / 812 58 83
e-mail: pm250mzo,bielsko,pl

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia:

630 - 730

schodzenie się dzieci

 • czynności opiekuńcze i organizacyjne
 • zabawy dowolne
 • rozmowy indywidualne z dziećmi
 • zabawy ruchowe
 • kontakty z rodzicami
730 - 830

wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

 • zabawy integracyjne
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.
 • zabawy ruchowe, kołowe i ze śpiewem
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy dydaktyczne
 • zabawy samorzutne
830 - 840

przygotowanie do śniadania

 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
840 - 910

śniadanie

 • wpajanie zasad dobrego wychowania
 • wyrabianie nawyków higieniczno kulturalnych
910 - 1010

wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:

 • zajęcia dydaktyczne różnego typu
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
1010 - 1130

przebywanie na świeżym powietrzu:

 • wycieczki, spacery - prace gospodarcze i ogrodnicze
 • obserwacje przyrodnicze
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe
1130 - 1145

przygotowanie do obiadu

 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
1145 - 1230

obiad

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wyrabianie nawyków higieniczno kulturalnych
 • prace porządkowe po obiedzie
1230 - 1415

odpoczynek po obiedzie

 • leżakowanie (grupy młodsze)
 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie
 • organizowanie zajęć dodatkowych
 • słuchanie bajek
 • tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci
1415 - 1430 podwieczorek
1430 - 1630

rozchodzenie się dzieci

 • zabawy swobodne w sali lub ogrodzie
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • prace porządkowe
 • praca kompensacyjno wyrównawcza
 • kontakty z rodzicami

Zajęcia w poszczególnych częsciach dnia mogą być z przyczyn obiektywnych zamienne.

© 2010 Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej. Wykonanie strony a&r multimedia.