Menu

Przedszkole Nr 25
w Bielsku-Białej
ul. Widok 28
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 / 812 58 83
e-mail: pm250mzo,bielsko,pl

O nas

" Jubileusz - 60 lat Przedszkola! "

Więcej informacji

 

Z kart historii przedszkola

„Upływa szybko życie, jak potok płynie czas..." - aż trudno uwierzyć, że nasze przedszkole ma już 60 lat. Przedszkole powstało jako Przedszkole Z. P. W. im. J. Kluski "Merilana" w Bielsku-Białej przy ul. Widok 28. Usytuowanie przedszkola w pobliżu zakładu pracy ułatwiło jego pracownikom zapewnienie opieki swoim pociechom. W zależności od potrzeb funkcjonowało cztery lub pięć oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Po okresie trzydziestoczteroletniego patronatu sprawowanego przez Zakłady Przemysłu Włókienniczego "Merilana" przedszkole przejęła Gmina Bielsko-Biała nadając placówce nazwę Miejskie Przedszkole Nr 25.

Obecnie nosi ona nazwę Przedszkole Nr 25 w Bielsku-Białej.

W czasie 60 lat działalności wiele zmieniło się w naszej placówce: mamy ładne place zabaw, nasze sale są kolorowe i pięknie umeblowane. Budynek po remoncie zyskał nowy wizerunek. Nasi wychowankowie mogą pochwalić się licznymi sukcesami edukacyjnymi a Rodzice bardzo angażują się w rozwój placówki.

 

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia gimnastyczno - korekcyjne

Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu i biorą w nich udział dzieci 6 letnie z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej, oraz dzieci z prawidłową postawą w ramach profilaktyki.

Nauka religii
W zajęciach tych biorą udział dzieci, których rodzice wyrażają chęć i zgodę w formie pisemnego oświadczenia.

Po realizacji podstawy programowej od godziny 12.30 w naszym przedszkolu dodatkowo rozwijamy zainteresowania i zdolności wychowanków stwarzając warunki i dając im możliwość udziału w:

 • zabawach rozwijających postawę "małego muzyka" aktywne słuchanie muzyki, elementy rytmiki, śpiew dzieci, gra na instrumentach perkusyjnych, elementy taneczne, improwizacje muzyczno-ruchowe, wprowadzenie zabaw z elementami Klanzy,
 • warsztatach "małego artysty" techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię dzieci: wycinanie, lepienie, składanki papierowe, malowanie i inne, wpływające na poczucie estetyki i gust
 • zabawach integracyjnych gry i zabawy pozwalające nawiązać kontakt z rówieśnikami, mające wpływ na bezpieczeństwo i przynależność do grupy rówieśniczej
 • zabawach sportowo-rekreacyjnych "mały sportowiec" zabawy ruchowe, gry zespołowe, ćwiczenia gimnastyczne z zastosowaniem innowacyjnych form pracy metodami K.Orffa, M.Labana, Kniesów.
 • zajęciach twórczych "małego odkrywcy" prowadzenie prostych doświadczeń, eksperymentów, prac hodowlanych i pielęgnacyjnych, gromadzenie okazów przyrodniczych, poznawanie zjawisk fizycznych
 • warsztatach "bajko czytania" czytanie dzieciom bajek, baśni, opowiadań w celu zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, rozwijanie pamięci, wyobraźni, wzbogacenie słownictwa, rozwijanie mowy dziecka i jego wiedzy ogólnej, poprawianie koncentracji
 • warsztatach "małego aktora" poznawanie utworów literackich, odgrywanie ról, przygotowanie prostych form scenicznych
 • zabawach słownych z elementami logopedii "pięknie mówię" ćwiczenia mowy dziecka z elementami dżwiękonasladowczymii ortofonicznymi zabawy usprawniające aparat mowy

Powyższe zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, oraz realizowaną tematyką.
Wychowankowie mają możliwość wyboru zajęć, w których biorą udział.

Organizujemy

 • uroczystości przedszkolne
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • spotkania z ciekawymi ludźmi sztuki i kultury
 • festyny rodzinne
 • olimpiady sportowe
 • międzyprzedszkolną olimpiadę matematyczną
 • wycieczki plenerowe
 • wyjazdy na "Zielone Przedszkole"
 • wyjścia do teatru "Banialuka" i BCK-u

© 2010 Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej. Wykonanie strony a&r multimedia.